Sosiale medier i klasserommet. Del 2: Facebook igjen!

Nylig laget jeg en undersøkelse til elevene mine for å finne ut av hva de synes om å bruke Facebook i undervisningssammenheng. Nå var det ikke så mange elever som svarte (9stk), men svarene jeg fikk var likevel interessante, og kan i alle fall gi et lite innblikk i hvordan enkelte elever tenker om Facebook og undervisning.

Spørsmålene var ikke mange, og målet mitt var egentlig å skaffe meg informasjon om hvorvidt elevene var positive eller negative til å koble et sosialt medium som Facebook sammen med den faglige skolehverdagen. Nedenfor følger de fem spørsmålene elevene fikk, samt svarprosent. De fire første var ja/nei-spørsmål og det siste var åpent.

1. Er du på Facebook? 100% svarer ja.

2. Er du positiv til faglig bruk av Facebook i undervisningssammenheng? 89% svarer ja.

3. Synes du Facebook er egnet til formidlig av beskjeder og informasjon fra lærer til elever? 100% svarer ja.

4. Synes du Facebook er egnet som forum for korte arbeidsoppgaver og diskusjoner knyttet til fag? 89% svarer ja.

5. Har du noen tanker om hvordan Facebook kan brukes i undervisningssammenheng? Hva ser du på som positive/negative sider?

Elevene ser på det som positivt å kunne dele informasjon raskt, samt å se hva andre tenker om ulike emner og å diskutere med medelever. De mener Facebook vil være mer effektivt enn læringsplattformen når det kommer til informasjonsdeling. Det negative er at det kan være distraherende, og at man lett kan falle for fristelsen til å drive med utenomfaglig aktivitet.

Alt i alt peker disse svarene i positiv retning, noe som får meg til å fatte en beslutning om at dette absolutt bør testes ut med kommende klasser.


One response to “Sosiale medier i klasserommet. Del 2: Facebook igjen!

  • digitalelena

    Interessant å høyre om elevanes eigne perspektiv på facebook i undervisninga, i staden for at me som lærarar gjer oss opp ei meining på deira vegne eller fokuserar kun på utfordringane ved det. Også fint å sjå at dei er bevisste på facebook si rolle som distraherande og erkjenner kor lett det er å begynne med utanomfagleg aktivitet. Kjenner meg jo godt att i dette sjølv! Blir spennande å høyre korleis det går i di vidare uttesting av facebook i klasserommet :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: